Hệ thống cầu bến (27.03.15) Hệ thống cầu bến      Các khu vực của Cảng Hải Phòng được phân bố theo lợi thế về cơ sở hạ tầng, giao thông, đường sắt - đường bộ - đường thuỷ và...