Dec 01

Chính sách vận chuyển

Thứ 3 01/12/2020, 18:26
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Khu vực hoạt động
Bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG thực hiện dịch vụ ở các khu vực được thông báo như sau:
• TP Hồ Chí Minh
• Tỉnh Đồng Nai
• Tỉnh Bình Dương
• Tỉnh Bình Phước
• Tỉnh Tây Ninh
• Tỉnh Long An
• Tỉnh Tiền Giang
• Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
• Tỉnh Bình Thuận
• Tỉnh Bến Tre
Khi mở rộng dịch vụ sang các tỉnh khác, bên CÔNG TY CỔ PHẢN CẢNG HẢI PHÒNG sẽ gửi thông báo tới Bên chủ hàng.

2. Phương tiện vận chuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG cam kết trong suốt quá trình vận chuyển từ khi tiếp nhận hàng hóa đến khi giao tới khách hàng hoàn toàn bằng phương tiện thùng kín đảm bảo điều kiện vận chuyển.

3. Thời gian vận chuyển
• Khi bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG  nhận được thông báo phát sinh đơn hàng từ bên chủ hàng, bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG sẽ đến kho của bên chủ hàng để nhận hàng. Trước đó bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG đã tiến hành đóng hàng và dán niêm phong kiện hàng (cách đóng hàng và dán niêm phong bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG sẽ hướng dẫn nhân viên bên chủ hàng). Thời gian chốt đơn hàng trong ngày trước 15h với khu vực tỉnh và trước 14h đối với khu vực Hồ Chí Minh.
• Khi nhận hàng tại kho của bên chủ hàng, nhân viên 02 bên tiến hành bàn giao kiện hàng, hóa đơn, phiếu xuất kho.
• Thời gian giao hàng đến khách hàng là:
• Tuyến trung tâm thành phố, thị xã): 36h kể từ khi nhận hàng. Từ Tp Hồ Chí Minh đến khu vực có khoảng cách lớn hơn 300 km thời gian là 48h từ khi nhận hàng.
• Tuyến nông thôn (huyện, xã): thời gian tối đa là 72h kể từ khi nhận hàng. Từ Tp Hồ Chí Minh đến khu vực có khoảng cách lớn hơn 300km thời gian là 90h từ khi nhận hàng.
• Bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG tiến hành giao hàng, nhận hóa đơn xác nhận từ khách hàng và thu hộ tiền nếu bên chủ hàng yêu cầu (thông tin có ghi trên hóa đơn hoặc phiếu giao hàng).
• Khách nhận hàng được kiểm tra hàng hóa trước.

4. Thay đổi chính sách
Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách vận chuyển” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của CÔNG TY CỔ PHÀN CẢNG HẢI PHÒNG cũng như nhu cầu được phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.