Apr 16

Thông báo độ sâu khu nước trước bến 1,2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thứ 3 16/04/2019, 11:24
Hiện nay công tác nạo vét độ sâu khu nước bên 1,2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ đã được hoàn thành và được Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử về độ sâu thủy  diện cầu cảng khu vực Hải Phòng (cập nhật ngày 10/4/2019), với thông số sâu thủy diện bến 1,2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ là -9,0m (Có thông báo kèm theo).