Apr 11

Danh bạ điện thoại - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Thứ 7 11/04/2015, 13:21
1. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Fax/Email

Nguyễn Đức Trung

Quyền Giám đốc

Điện thoại/Fax: 0225.3827102 / 0225.3629554
Email: trungnd@haiphongport.com.vn

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn

Nguyễn Văn DũngPhó Giám đốc 
Điện thoại:
0225.3629144
Email: dungnv.cv@haiphongport.com.vn


2. Thông tin Bộ phận sản xuất

Đơn vị

Điện thoại/Fax/Email

Tổ Thủ tục - Ban KDTT

Điện thoại: 0225.3765612
Email: eir.cv@haiphongport.com.vn

Tổ Cước - Ban KDTT
Điện thoại: 0225.3629358
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn

Ban Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3765784/0225.3262892
Email: ops.cv@haiphongport.com.vn

Đội ContainerĐiện thoại: 0225.3827101
Email: cy.cv@haiphongport.com.vn