Mar 27

Cảng Hải Phòng mời các nhà đầu tư chiến lược tham gia Cổ phần hóa

Thứ 6 27/03/2015, 16:45
Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, ngày 15/03/2013 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc cổ phần hóa Cảng Hải Phòng. Việc cổ phần hóa là nhằm chuyển công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu; đồng thời cũng nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và năng động hơn trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để phát triển Cảng Hải Phòng trong các ngành nghề kinh doanh chính.
 
Kính gửi: - Quý khách hàng
- Quý nhà đầu tư

Trước hết, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư đã, đang và sẽ tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử dụng các dịch vụ của Công ty.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, ngày 15/03/2013 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc cổ phần hóa Cảng Hải Phòng. Việc cổ phần hóa là nhằm chuyển công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu; đồng thời cũng nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và năng động hơn trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để phát triển Cảng Hải Phòng trong các ngành nghề kinh doanh chính.

Theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Cảng Hải Phòng khoảng 3.300 tỷ đồng.

Căn cứ công văn số 660/HHVN-BCĐCPHCHP ngày 13/3/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng về mời đối tác làm nhà đầu tư chiến lược.

Cảng Hải Phòng hiện có 04 đơn vị trực thuộc là:  Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu, Xí nghiệp xếp dỡ và vận tải Bạch Đằng, Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ,  Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng và 03 đơn vị phụ trợ là: Trung tâm Điện lực Cảng Hải Phòng, Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng, Trường Trung cấp nghề - Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng. Ngoài ra, Cảng Hải Phòng còn tham gia đầu tư, góp vốn tại 12 công ty cổ phần và doanh nghiệp khác trong đó có Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ, Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng là cảng có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc xét về số lượng cầu cảng, trọng tải và số lượng tàu có thể tiếp nhận, hệ thống máy móc thiết bị đầu tư. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng năm đều tăng trưởng, đến năm 2013 đã đạt gần 19 triệu tấn.

Cảng Hải Phòng đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đa dạng hóa dịch vụ để củng cố vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khai thác cảng đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các quý khách hàng, quý nhà đầu tư.

Với định hướng phát triển nói trên của Cảng Hải Phòng, Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của các quý khách hàng, quý nhà đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Công ty. Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trong nước với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Cảng Hải Phòng khi cổ phần hóa là nhà đầu tư trong nước có uy tín, có năng lực tài chính, có sự cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần và có khả năng hỗ trợ công ty cổ phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa về: Phát triển thị trường khai thác cảng; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; Cung ứng nguyên vật liệu; Chuyển giao công nghệ mới, hiện đại...

2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

- Là nhà đầu tư trong nước hoạt động trong lĩnh vực: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, có hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng; Kinh doanh dịch vụ Logistics; Quản lý và khai thác cảng biển; Tài chính; Ngân hàng.

 - Có thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm;

 - Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

            + Có tổng tài sản tối thiểu 1000 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013;

            + Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 700 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013;

            + Chứng minh có đủ nguồn vốn góp;

            + Có lợi nhuận sau thuế dương trong ba năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (năm 2011, 2012, 2013);

  - Không là nhà đầu tư chiến lược, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng nào tại khu vực miền Bắc vào thời điểm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược.

  - Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần trong một hoặc một số lĩnh vực quy định tại Mục 1 - Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

  - Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

  - Không thực hiện các giao dịch nào với công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của công ty cổ phần.

  - Không chuyển nhượng cổ phần được mua cho nhà đầu tư nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời các Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư chia sẻ cơ hội và tham gia hợp tác với Công ty.

Đề nghị các Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng. Hồ sơ gồm:

1. Thư ngỏ/văn bản gửi Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng bày tỏ nhu cầu muốn tham gia làm nhà đầu tư chiến lược. (theo mẫu đính kèm).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động (sao y công chứng/chứng thực theo quy định).

3. Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư.

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và 2013.

Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 26/3/2014, theo địa chỉ:

            - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

            - Địa chỉ: 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

            - Điện thoại: 031. 3859945

            - Fax: 031.3859973

            - Email: haiphongport@haiphongport.com.vn

            Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư.

            Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC           

Nguyễn Hùng Việt              
(Đã Ký)                     

(Mẫu thư bày tỏ sự quan tâm hợp tác)
Kính gửi:   Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

1. Tên công ty/nhà đầu tư:

2. Trụ sở chính/địa chỉ:

3. Điện thoại:

4.Fax:

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Giấy phép thành lập và hoạt động:_______, cấp ngày __/__/____, nơi cấp:_____________________

6. Vốn điều lệ:

7. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

8. Người đại diện theo pháp luật:

9. Chức vụ:

Được biết Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng đang kêu gọi hợp tác dưới hình thức nhà đầu tư chiến lược nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xét thấy năng lực của mình phù hợp với yêu cầu, bằng văn bản này chúng tôi mong được hợp tác cùng Công ty dưới tư cách là nhà đầu tư chiến lược.

Để có những quyết định đầu tư, chúng tôi mong muốn được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với quý công ty.

Thời gian đề nghị gặp :

Tại: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

(Gửi kèm văn bản này là các tài liệu: bản sao giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập và hoạt độn, bản thông tin giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, bản sao báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và 2013)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)