Mar 27

Di chuyển 02 cần trục giàn QC đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng

Thứ 6 27/03/2015, 16:50
Nhằm tăng năng lực xếp dỡ mặt hàng container tại Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Cảng Hải Phòng tại khu công nghiệp Đình Vũ
 
 

Và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từng bước thực hiện chủ trương đầu tư phát triển Cảng ra phía biển theo Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị và Quyết định 885 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc. Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 24/6/2014 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã thực hiện việc di dời 02 cần trục giàn chuyên dụng xếp dỡ container (QC5, QC6) có tự trọng mỗi cần trục là 520 tấn từ Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng tại khu vực Đình Vũ bằng phương án thủy bộ kết hợp. Đây là loại hàng siêu trường, siêu trọng, có yêu cầu rất cao về an toàn vì chỉ cần một yếu tố mất an toàn trong quá trình thực hiện sẽ gây ách tắc toàn bộ tuyến luồng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cảng trong khu vực Hải Phòng.

Trong suốt quá trình thực hiện việc di chuyển bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, Ban lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã thường xuyên có mặt giám sát, chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo sự thành công dự án di dời 02 cần trục.

Ngày 25/6/2014 hai chiếc cần trục giàn QC5, QC6 đã được đưa lắp đặt hoàn chỉnh tại Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng để đưa vào khai thác.

Tin: Trần Văn Hoàn
Ảnh: TĐTT