Giá cước bốc xếp, nâng hạ, lưu bãi container hàng lạnh có gì khác so với container hàng khô? (04.05.15) Giá cước bốc xếp, nâng hạ, lưu bãi container hàng lạnh có gì khác so với container hàng khô? Giá cước lưu bãi container hàng lạnh thu theo giờ, mức thu tối thiểu sử dụng điện là 01 giờ, có 2 mức giá áp dụng cho container...
Đối với xếp dỡ hàng container, cảng có phụ phí xếp dỡ đối với container nguy hiểm, quá khổ ko? (04.05.15) Đối với xếp dỡ hàng container, cảng có phụ phí xếp dỡ đối với container nguy hiểm, quá khổ ko? Xếp dỡ container có một trong các yếu tố chiều dài, chiều rộng, chiều cao vượt quá kích thước của container tiêu chuẩn, cước xếp...