Apr 15

Lịch sử Truyền Thông

Thứ 4 15/04/2015, 11:20
LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CẢNG HẢI PHÒNG

Năm 2015:Ngày 12/08/2015 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lên sàn chứng khoán Hà Nội với mã số giao dịch là HPH. 

Năm 2014:

Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Năm 2007:

Ngày 12/10/2007, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 1995:

Ngày 29/4/1995, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 1978:

Ngày 28/11/1978, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển.

Năm 1965:

Ngày 10/7/1965, Cảng Hải Phòng là xí nghiệp trực thuộc Cục vận tải đường biển.

Năm 1960:

Ngày 10/01/1960, lần thứ ba Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng (đón 922 kiều bào ta từ Thái Lan về nước tại Cảng Hải Phòng).

Năm 1956:

Ngày, 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý.

Năm 1955:

Ngày 30/05/1955, lần thứ hai Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng.
Ngày 20/05/1955: 02 tàu quốc tịch Pháp (tàu SAINT VALERY EN CAUX và LE VERDON) cập cảng an toàn, Cảng Hải Phòng được ghi danh vào bản đồ hàng hải quốc tế với vị trí là thương cảng lớn nhất miền Bắc cả nước.

Năm 1946:

Ngày 20/10/1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- quốc gia độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á- Người về nước bằng đường biển và đặt chân lên Bến Cầu Ngự Cảng Hải Phòng.

Năm 1929:


- Ngày 24/11/1929: Cuộc đấu tranh đòi tăng lương, nước uống, giảm giờ làm, chống đánh đập của 500 công nhân Cảng giành thắng lợi.

- Ngày 24/11 trở thành ngày truyền thống "Đoàn kết - Kiên Cường - Sáng tạo" của Cảng Hải Phòng.

Năm 1874:

Cảng Hải Phòng được thực dân Pháp xây dựng với quy mô lớn bao gồm 6 nhà kho (gọi là Bến Sáu kho)

Năm 1857:

Cảng Hải Phòng có tên gọi là Cửa Cấm.