Oct 26

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Thứ 6 26/10/2018, 16:16
Nội dung: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
1.Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
2.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).