Apr 15

Quan hệ hợp tác

Thứ 4 15/04/2015, 18:47
QUAN HỆ HỢP TÁC
Tham gia các tổ chức:
- Thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Thành viên sáng lập của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
- Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
- Thành viên Hội Cảng đường thủy Thềm lục địa Việt Nam
- Tham gia hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề trong nước và quốc tế khác.

Hợp tác với các cảng:
- Ký Thỏa thuận hợp tác với Cảng Kobe (Nhật Bản)
- Ký Thỏa thuận hợp tác với Cảng Hakata (Nhật Bản)
- Ký thỏa thuận hợp tác với Cảng Sài Gòn, Đà Nẵng (Việt Nam)