Mar 02

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty có vốn góp

Thứ 3 02/03/2021, 16:05
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 với CTCP HPH Logistics (Chi tiết xem tại đây)