Mar 23

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty có vốn góp của Cổ đông lớn

Thứ 3 23/03/2021, 15:30
CTCP Cảng Hải Phòng ký hợp đồng cho thuê thiết bị với CTCP Cảng Quy Nhơn (Chi tiết xem tại đây)