Mar 10

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty con

Thứ 4 10/03/2021, 17:19
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Chi tiết xem tại đây)