Jul 15

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty DVHH Vinalines Hải Phòng

Thứ 2 15/07/2019, 10:10
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng thuê xe nâng container Reachstacker với Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)