Jun 13

CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ

Thứ 2 13/06/2016, 17:22
CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ. Chi tiết xem tại đây.