Mar 24

Công bố tài liệu của Bộ tài nguyên và Môi trường và của UBND huyện Cát Hải về dự án đầu tư xây dựng bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

Thứ 4 24/03/2021, 11:46

     Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Cảng Hải Phòng đã hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường của dự án và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định phê duyệt.

     Cảng Hải Phòng đã tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch và đã được UBND huyện Cát Hải ra Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại khu bến cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Phòng Kỹ thuật
     Các tài liệu đính kèm:

01. Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chi tiết xem tại đây

02. Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Cát Hải: Chi tiết xem tại đây