Mar 05

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 6 05/03/2021, 17:51
     Thực hiện theo thông báo số 58/TB-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026), sáng ngày 05/3/2021, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Các đồng chí đại biểu đại diện UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đến dự, chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn Hội nghị.
     
     Tham dự Hội nghị có 83 cử tri là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ công ty, Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát công ty; Ban chấp hành Công đoàn; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh công ty; Các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị, các Trung tâm, phòng ban nghiệp vụ; Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ công đoàn các đơn vị, các Trung tâm, phòng ban nghiệp vụ; Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Giám đốc, Phó giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn các Công ty TNHH một thành viên thuộc công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn các Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ và Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng. Hội nghị được tổ chức tuân thủ đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

  

Đồng chí Nguyễn Tường Anh - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty phát biểu
 
 
Đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu

 
Cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu 02 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố

     Sau 03 Hội nghị, cử tri Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thống nhất 100% giới thiệu 02 đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị công ty và phòng ban đơn vị trực thuộc công ty tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Văn phòng công ty