Mar 12

Hệ thống cảng biển của VIMC - Sức bật sau cổ phần hóa

Thứ 3 12/03/2019, 10:23
Khối cảng biển thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), trong đó có Cảng Hải Phòng, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ sau giai đoạn tái cơ cấu, cổ phần hóa.

Xin mời xem bài viết tại đường link sau: http://vinalines.com.vn/vi/he-thong-cang-bien-cua-vimc-suc-bat-sau-co-phan-hoa/?fbclid=IwAR2GRc63REX8ZY9p2BSh6kMotEci8z-XuU0sc84WOGIl7EQehNd6AV_5hac