May 15

Đảng bộ Cảng Hải Phòng triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Thứ 6 15/05/2020, 15:51
Trong tháng 5 lịch sử, cùng với nhân dân thành phố và cả nước, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Cảng Hải Phòng thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các đơn vị, phòng ban, chi nhánh, công ty con trong toàn Cảng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và công nhân lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Không khí phấn khởi, thi đua lao động sản xuất đã góp phần cổ vũ toàn Đảng bộ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với mục đích hướng về nguồn cội, học hỏi truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 14/5/2020, Đoàn cán bộ của Đảng bộ Cảng Hải Phòng đã về viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để trao đổi kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:


Đoàn cán bộ Cảng Hải Phòng vào lăng viếng Bác


Đoàn tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch


Chương trình gặp mặt, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công ty