Nguyễn Anh Dũng 27/02/2020
Dịch vụ cảng điện tử ePort chứng tỏ sự chuyên nghiệp của Cảng Hải Phòng - Cảng dịch vụ lớn nhất Việt Nam. Giờ đây, các giao dịch và vận chuyển của công ty tôi trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết!
Họ tên
Email
Địa chỉ:
Điện thoại:
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng
1. Bố trí cầu bến cho tàu vào làm hàng
2. Chất lượng bốc xếp hàng hóa
3. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến cầu tàu
4. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến kho bãi
5. Chất lượng dịch vụ bảo quản hàng hóa tại kho, bãi
6. Chất lượng đóng rút hàng hóa
7. Công tác đối chiếu, luân chuyển chứng từ, hóa đơn
8. Thời gian giải quyết các vấn đề phát sinh
9. Thái độ phục vụ của các nhân viên, các bộ phận
Ý kiến
 

Gửi ý kiến
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!
Đỗ Việt Phương 27/02/2020
Tôi rất hài lòng về dịch vụ của Cảng Hải Phòng. Rất chuyên nghiệp! Thông qua dịch vụ Cảng điện tử ePort chúng tôi không còn phải chờ đợi lâu, tất cả đều hoàn tất nhanh chóng và tiện lợi.
Họ tên
Email
Địa chỉ:
Điện thoại:
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng
1. Bố trí cầu bến cho tàu vào làm hàng
2. Chất lượng bốc xếp hàng hóa
3. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến cầu tàu
4. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến kho bãi
5. Chất lượng dịch vụ bảo quản hàng hóa tại kho, bãi
6. Chất lượng đóng rút hàng hóa
7. Công tác đối chiếu, luân chuyển chứng từ, hóa đơn
8. Thời gian giải quyết các vấn đề phát sinh
9. Thái độ phục vụ của các nhân viên, các bộ phận
Ý kiến
 

Gửi ý kiến
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!
Ý kiến khách hàng:
Họ tên
Email
Địa chỉ:
Điện thoại:
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng
1. Bố trí cầu bến cho tàu vào làm hàng
2. Chất lượng bốc xếp hàng hóa
3. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến cầu tàu
4. Năng suất bốc xếp hàng hóa tuyến kho bãi
5. Chất lượng dịch vụ bảo quản hàng hóa tại kho, bãi
6. Chất lượng đóng rút hàng hóa
7. Công tác đối chiếu, luân chuyển chứng từ, hóa đơn
8. Thời gian giải quyết các vấn đề phát sinh
9. Thái độ phục vụ của các nhân viên, các bộ phận
Ý kiến
 

Gửi ý kiến
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!