Jan 22

Đảng bộ Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thứ 6 22/01/2021, 9:58
Chiều ngày 21/01/2021, Đảng bộ Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ 2021 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự Tổng kết có các đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng; Lê Phan Linh - Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; các đ/c chí đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng.

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, thách thức. Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ trên các lĩnh vực tiếp thị khách hàng, khai thác, kinh doanh, quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hồi công nợ nên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm 2020 của toàn cảng hoàn thành và vượt mức kế hoạch; ổn định việc làm, đời sống của người lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn của các Công ty. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XXX. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị và được Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy; chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy công ty; chuẩn y UBKT Đảng ủy; chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ 2021.Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Cảng Hải Phòng 2020, chỉ đạo chương trình hành động năm 2021 và những năm tiếp theo.


Đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đồng thời phát biểu, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và những giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2021.Đại diện Đảng bộ các đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị.


Tổng kết công tác năm 2020, các Chi, Đảng bộ cơ sở được khen thưởng


Nhân Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ 2021, Đảng bộ đã triển Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cảng Hải Phòng đánh giá, kết luận và bế mạc Hội nghị.  

Tin: VPCT