May 04

Đối với xếp dỡ hàng container, cảng có phụ phí xếp dỡ đối với container nguy hiểm, quá khổ ko?

Thứ 2 04/05/2015, 10:46
Cảng có thu phụ phí xếp dỡ đối với các trường hợp sau:

- Xếp dỡ container có một trong các yếu tố chiều dài, chiều rộng, chiều cao vượt quá kích thước của container tiêu chuẩn, cước xếp dỡ tính tăng 50% (bằng 150%) đơn giá quy định tại Biểu cước Cảng Hải Phòng.

- Xếp dỡ container chứa hàng hóa nguy hiểm, độc hại như (axit, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, chất phóng xạ …) và các loại hàng nguy hiểm theo quy định của IMDG Code, cước xếp dỡ tính tăng 50% (bằng 150%) đơn giá quy định tại Biểu cước Cảng Hải Phòng.

- Xếp dỡ container nặng trên 40 tấn theo chiều tác nghiệp Tầu <-> Bãi Cảng và Tầu <-> Sà Lan, Ô tô, Toa xe, cước xếp dỡ tính tăng 100% (bằng 200%) đơn giá quy định tại Biểu cước Cảng Hải Phòng.