May 04

Giá cước bốc xếp, nâng hạ, lưu bãi container hàng lạnh có gì khác so với container hàng khô?

Thứ 2 04/05/2015, 10:54
Giá cước bốc xếp, nâng hạ container hàng lạnh bằng giá cước bốc xếp, nâng hạ container hàng khô.

Giá cước lưu bãi container hàng lạnh thu theo giờ, mức thu tối thiểu sử dụng điện là 01 giờ, có 2 mức giá áp dụng cho container 20’ và 40’.