Chính sách vận chuyển (01.12.20) Chính sách vận chuyển CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG cam kết trong suốt quá trình vận chuyển từ khi tiếp nhận hàng hóa đến khi giao tới khách hàng hoàn...
Chính sách thanh toán (01.12.20) Chính sách thanh toán Những đơn hàng giao thành công, đã thu COD bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG sẽ cập nhật trên hệ thống để bên Chủ hàng biết được...
Chính sách hoàn phí (01.12.20) Chính sách hoàn phí Đơn hàng này khách hàng từ chối nhận do các lỗi: thiếu hàng, hóa đơn, sai thông tin…(các lỗi thuộc về bên chủ hàng) đơn hàng phải...
Chính sách bồi thường (01.12.20) Chính sách bồi thường Toàn bộ hàng hóa của bên chủ hàng khi bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG tiếp nhận vận chuyển được tự động mua bảo hiểm hàng hóa...
Chính sách bảo mật thông tin (01.12.20) Chính sách bảo mật thông tin Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông...