Apr 12

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Đào tạo nghề KTNV Cảng Hải Phòng

Thứ 3 12/04/2016, 16:35
1. Tên giao dịch

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

  - Địa chỉ: Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng,Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3747913 / Fax: 0225.3747913

  - Tài khoản Tiền Việt: 0200101690698 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - C/N Hải Phòng.

2. Vị trí địa lý3. Cơ sở vật chất và Trang thiết bị đào tạo

    3.1. Cơ sở dạy lý thuyết
Tổng diện tích 1.200m2 trong đó bao gồm 532m2 nhà cửa vật kiến trúc:
+ Dãy nhà 1(gồm phòng học 1,2,3,4): 252m2
+ Dãy nhà 2 (gồm phòng học 5 và phòng máy vi tính): 90m2
+ Dãy nhà 3 (gồm phòng họp, phòng Giám đốc, phòng Phó Giám đốc, phòng Tổng hợp): 105 m2
+ Dãy nhà 4 (gồm phòng đào tạo, phòng giáo viên, phòng bảo vệ): 85m2

    3.2. Thiết bị đào tạo: 
- Cầu tàu, bến bãi và các nhà xưởng, đội cơ giới, đội sửa chữa Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi Nhánh Cảng Tân Vũ.
- Sử dụng các thiết bị có sẵn của cảng Hải phòng tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi Nhánh Cảng Tân Vũ như:  Cần trục chân đế,  Cần trục giàn QC- Cổng trục,  Cần trục giàn bãi RTG- Cầu trục, Cần trục tàu thủy, Xe nâng hàng forklift, Xe nâng hàng container, Xe xúc gạt, Cần trục bánh lốp, bánh xích
4. Các ngành nghề đào tạo
    4.1. Đào tạo sơ cấp nghề
          1. Vận hành cần trục giàn QC
          2. Vận hành cần trục giàn RTG
          3. Vận hành cần trục chân đế
          4. Vận hành cần trục tàu thủy
          5. Vận hành cổng trục, cầu trục
          6. Vận hành xe nâng hàng container
         7. Vận hành xe nâng hàng forklift
         8. Vận hành xe xúc gạt
         9. Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa
    4.2. Bồi dưỡng nghiệp vụ
          1. Nghiệp vụ điều hành và chỉ đạo sản xuất
          2. Bồi dưỡng Tiếng Anh điều hành và chỉ đạo sản xuất
          3. Bốc xếp hàng hóa
          4. Nghiệp vụ Chấm Bay
          5. Buộc cởi dây tàu
          6. Bồi dưỡng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa
    4.3. Đào tạo khác
          1. Nâng bậc nghề
          2. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác
5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

 Phan Anh Tuấn

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Điện thoại / Fax: 0225.747913
Email: tuanpa@haiphongport.com.vn

Hà Văn Sỹ

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3747705
Email: syhv@haiphongport.com.vn


6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax liên hệ

Phòng Kế toán trưởng

Điện thoại: 0225.3747711

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0225.3822900


7. Một số hình ảnh của Công ty

Vận hành xe xúc gạt