Apr 12

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Thứ 3 12/04/2016, 16:29

1. Tên giao dịch

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ CẢNG HẢI PHÒNG

  - Địa chỉ: Số 23 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3921312 / Fax: 0225.3921312
  - Tài khoản Việt Nam Đồng: 020.01.01.0860.866 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng


2. Vị trí địa lý3. Cơ sở vật chất

5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Nguyễn Vũ Hà

Chủ tịch Công ty

Điện thoại / Fax: 0225.3921312
Email: hanv@haiphongport.com.vn

Cao Hồng Phương

Giám đốc
điều hành Công ty

Điện thoại: 0225.3921817
Email: phuongch@haiphongport.com.vn


6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại  liên hệ

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

Điện thoại: 0225.3921162

Trực Cấp cứu

Điện thoại: 0225.3921425


7. Một số hình ảnh của Công ty