Tổng công ty làm việc với Cảng Hải Phòng về kế hoạch đầu tư phát triển tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (07.02.17) Tổng công ty làm việc với Cảng Hải Phòng về kế hoạch đầu tư phát triển tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chủ trương giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua...
CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ (13.06.16) CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
Cảng Hải Phòng đầu tư thêm 06 cần trục giàn RTG tại Cảng Tân Vũ (28.07.15) Cảng Hải Phòng đầu tư thêm 06 cần trục giàn RTG tại Cảng Tân Vũ Nhằm tăng năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, phù hợp với quy hoạch phát triển của khu Cảng Đình Vũ...
Dự án đầu tư 12 cần trục giàn RTG của Cảng Hải Phòng (27.03.15) Dự án đầu tư 12 cần trục giàn RTG của Cảng Hải Phòng Nhằm mục tiêu đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, phát triển ưu thế, tăng...
Di chuyển 02 cần trục giàn QC đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng (27.03.15) Di chuyển 02 cần trục giàn QC đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng Nhằm tăng năng lực xếp dỡ mặt hàng container tại Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Cảng Hải Phòng tại khu công nghiệp Đình Vũ
Cảng Hải Phòng mời các nhà đầu tư chiến lược tham gia Cổ phần hóa (27.03.15) Cảng Hải Phòng mời các nhà đầu tư chiến lược tham gia Cổ phần hóa Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, ngày 15/03/2013 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có Quyết...
Tân Cảng - Cảng Hải Phòng, Cảng container hiện đại nhất miền Bắc Việt Nam (27.03.15) Tân Cảng - Cảng Hải Phòng, Cảng container hiện đại nhất miền Bắc Việt Nam Phát huy thế mạnh của một cảng lớn trong khu vực và giữ vững vai trò đầu tàu trong hệ thống Cảng biển Việt Nam, những năm qua,...