May 22

Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển

Thứ 6 22/05/2015, 10:00
a. Cảng Hoàng Diệu 
Chi tiết tải tại đây.

b. Cảng Chùa Vẽ
 
Chi tiết tải tại đây.
c. Cảng Tân Vũ 
Chi tiết tải tại đây.
d. Bến phao Bạch Đằng 
Chi tiết tải tại đây.

e. Khu chuyển tải Lan Hạ và Bến Gót 
Chi tiết tải tại đây.