Mar 27

Công tác an ninh trật tự tại Cảng Hải Phòng tháng 8/2014

Thứ 6 27/03/2015, 16:20
Chào mừng cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại địa bàn Cảng Hải Phòng công tác an ninh trật tự tại Cảng Hải Phòng được đảm bảo.

 

Công tác An ninh cảng biển: Đã triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (ISPS Code) và các quy định chung về công tác an ninh an toàn của Công ty. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch An ninh bến cảng cho tất các các chi nhánh Công ty nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an ninh bến cảng theo yêu cầu của bộ luật ISPS. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp, phương án bảo vệ an ninh của Cảng trong quá trình khai thác và sản xuất kinh doanh.

Về công tác đảm bảo trật tự, trị an: Lực lượng bảo vệ chuyên trách đã kết phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên toàn Công ty. Khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch, kết hợp với cơ sở và các đơn vị chức năng tiếp đón, bảo vệ 01 tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm thành phố, cập cầu số 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ từ ngày 05 đến ngày 08/8/2014 an toàn. 

- Phát hiện xử lý một số vụ vi phạm của các đối tượng ngoài Cảng có hành vi xâm phạm tài sản và hàng hoá trên địa bàn Cảng và chuyển cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vi phạm nêu trên.
- Làm tốt công tác bảo vệ các tàu hàng quân sự, tàu chở xe ô tô, thiết bị, các tàu hàng thức ăn gia súc và hàng rời.
- Làm tốt công tác điều hành trật tự giao thông tại các cổng cảng. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tại tàu hàng trọng điểm, các máng sản xuất, khu vực nhà cân; kiểm tra kiểm soát các xe vận tải hàng hoá xếp đúng tải trọng cho phép.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ và công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

Nguồn: Phòng Quân sự Bảo vệ