Feb 14

Chấp thuận kết quả kiểm định xác định giới hạn tàu có trọng tải lớn ra vào các bến thuộc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Thứ 7 14/02/2015, 0:00
Ngày 10/02/2015, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận kết quả kiểm định xác định giới hạn tàu có trọng tải lớn ra vào các bến thuộc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.
Nội dung văn bản và phụ lục đính kèm xem tại đây.