Mar 27

Khóa đào tạo quản lý cảng biển và logistics tại Cảng Hải Phòng

Thứ 6 27/03/2015, 15:59
Để nâng cao công tác quản lý khai thác cảng và dịch vụ logistics, từ ngày 12 đến 16/01/2015, Cảng Hải Phòng phối hợp với Cơ quan phát triển của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ) tổ chức khóa đào tạo quản lý cảng biển và logistics cho 40 cán bộ công nhân viên Cảng Hải Phòng.
 
Ông Nguyễn Hùng Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng triệu tập học viên và tham dự khai giảng khóa học.
Giảng viên là tiến sĩ Hans-Dietrich Haasis và tiến sĩ Irina Dovbishuk truyền đạt kiến thức cho các học viên những nội dung chủ yếu về: Quản lý cảng biển bền vững; Đầu mối thông tin và hợp tác cảng biển; Kết nối hậu phương cảng biển và dịch vụ logistics: Hội nhập và quản lý công nghệ thông tin tại cảng biển; Marketing cảng biển; Hành lang vận tải và phát triển vùng cùng một số vấn đề khác.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực do Tổ chức GIZ ủy quyền cho Viện vận tải biển và Logistics (ISL) cử giảng viên giảng dạy, Cảng Hải Phòng bố trí phòng học, trang thiết bị và cử học viên tham gia.
Nguồn: Phòng Tổ chức nhân sự.