Oct 09

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bến số 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Thứ 4 09/10/2019, 20:54
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu các bến cảng container quốc tế số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Cảng Hải Phòng.

 
Theo hồ sơ đề xuất đầu tư được phê duyệt, dự án gồm 02 bến container số 3, 4 có tổng chiều dài 750m, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT đầy tải và lớn hơn giảm tải; 01 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100 - 160 Teus, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu Teus/năm. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.946 tỷ đồng. 

Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Trong đó, bến số 3 sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng tổ chức thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Cảng Hải Phòng, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; quản lý Dự án theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Cảng Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng cảng biển, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả khai thác cảng nước sâu và năng lực cạnh tranh với các cảng biển quốc tế và cảng biển trong khu vực.

Việc đầu tư phát triển Cảng Hải Phòng tại Lạch Huyện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm mục tiêu phát triển Cảng Hải Phòng ra phía biển; đảm bảo phát huy lịch sử truyền thống Cảng Hải Phòng và trong tương lai, đặc biệt ý nghĩa đúng dịp chuẩn bị lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng Hải Phòng (24/11/1929-24/11/2019). 

Cảng Hải Phòng triển khai đầu tư xây dựng bến cảng tại khu vực Lạch Huyện cũng chính là góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018) và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin: Người phụ trách quản trị Công ty