Dec 01

Cảng Hải Phòng hiện thực hóa quá trình tiến ra biển: Đường lớn đã mở

Chủ nhật 01/12/2019, 10:25
Ngày 09/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng công-ten-nơ quốc tế số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) trong quá trình tiến ra biển lớn. Đây là một chặng đường phát triển mới, là sự tiếp nối thương hiệu, truyền thống hàng trăm năm của Cảng Hải Phòng…


Mô hình bến số 3, số 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Những bước tiến dài trên hành trình ra biển lớn
Được hình thành từ năm 1874 với sáu kho và ba cầu tàu đầu tiên, Cảng Hải Phòng trải qua hơn 145 năm hình thành và phát triển, 90 năm truyền thống đấu tranh cách mạng, là đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế, Cảng Hải Phòng đã phát huy được những ưu thế về địa lý, thời cơ, vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và phát triển Cảng, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công cuộc bảo vệ xây dựng thành phố và đất nước.

Từ những năm 2000, Cảng Hải Phòng đã xác định và thực hiện chủ trương hướng ra biển. Đó cũng là thời gian triển khai dự án nâng cấp Cảng Chùa Vẽ thành bến công-ten-nơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2007, Cảng Chùa Vẽ đã trở thành cảng xếp dỡ công-ten-nơ hiện đại nhất miền Bắc, có công suất xếp dỡ 500.000 Teu/năm, góp phần đưa sản lượng hàng hóa của cảng tăng đột biến, đạt trên 12,5 triệu tấn.

Không dừng lại ở đó, trong xu thế hội nhập và phát triển, đón trước những vận hội mới, từ năm 2003 với chiến lược “Hướng ra biển lớn”, Cảng Hải Phòng đã triển khai dự án xây dựng hệ thống cảng mới tại khu vực Đình Vũ bằng nguồn vốn tự tích lũy và huy động. Trên diện tích 80 ha là quy mô 7 cầu tàu công-ten-nơ, có khả năng đón tàu 20.000 DWT đầy tải và 40.000 DWT giảm tải có mớn nước phù hợp vào làm hàng, năng lực xếp dỡ 20 triệu tấn/năm. Dự án hoàn thành vào năm 2012.

Từ 01/7/2014, Cảng Hải Phòng đã chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần đồng thời niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Mô hình quản lý mới tạo động lực phát triển mới, làm thay đổi tư duy nhận thức của mỗi cán bộ, công nhân lao động, linh hoạt hơn trong vận dụng những cơ chế chính sách mới để chủ động hội nhập và phát triển. Cán bộ công nhân lao động tự tin bước ra thương trường, chấp nhận cạnh tranh và luôn luôn đổi mới kịp thời. Với phương châm “coi khách hàng là trung tâm”, Cảng chủ động đến với khách hàng, đưa ra các cơ chế chính sách hợp lý hơn. Sau cổ phần hóa, Cảng Hải Phòng đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ cả về tổ chức, về quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu tăng trưởng năm sau đều cao hơn năm trước, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận hợp nhất 500 - 600 tỷ/năm, góp phần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Đây là minh chứng khẳng định chủ trương tái cơ cấu cổ phần hóa của Đảng, Nhà nước là hết sức đúng đắn.

Cho đến nay, Cảng Hải Phòng là nhà khai thác Cảng lớn nhất miền Bắc, dẫn đầu về quy mô với nhiều thiết bị như: cần trục giàn QC, cần trục chân đế, cần trục giàn bánh lốp, xe vận tải, hệ thống bãi công-ten-nơ lạnh. Cảng Hải Phòng đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất: ứng dụng hệ thống phần mềm tự động quy trình khai thác, xếp dỡ container; tự động hóa công tác quản lý; sử dụng công nghệ EDI và trao đổi dữ liệu điện tử; đồng thời xây dựng mô hình cảng điện tử và thực hiện các dịch vụ trực tuyến. Năm 2019 này, sản lượng hợp nhất toàn cảng dự kiến đạt khoảng 35 triệu tấn, chiếm 42% thị phần hàng hóa thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng. 
Tiến ra biển lớn vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp trong đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, vừa khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược của Cảng Hải Phòng. Cho dù còn đó khu Cảng Hoàng Diệu truyền thống, bến công- ten-nơ Chùa Vẽ, khu bến cảng công- ten-nơ Đình Vũ – Tân Vũ, nhưng khát vọng tiến ra biển lớn chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng đã nghiên cứu và đề xuất tham gia đầu tư bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, hướng tới giai đoạn mới đầu tư xa hơn, hiện đại hơn phù hợp với xu hướng vận tải biển thế giới để đón những con tàu trên 100.000 tấn.
 
Đường lớn đã mở
Một chặng đường phát triển mới của Cảng Hải Phòng đã được mở ra, ngày 09/10/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1323-QĐ/TTg chấp thuận chủ trương cho Cảng Hải Phòng được đầu tư xây dựng bến công- ten-nơ số 3 và 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Quyết định này không chỉ tiếp tục khẳng định sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và thành phố Hải Phòng đối với Cảng Hải Phòng mà đây chính là thời cơ, vận hội, là sự khởi nguồn cho một chặng đường phát triển mới, sự nối dài vươn ra biển lớn, là sự tiếp nối thương hiệu truyền thống hàng trăm năm sau của đội ngũ công nhân cảng trong lòng nhân dân thành phố và đất nước, tạo niềm tin vững chắc đối với tập thể cán bộ, công nhân lao động Cảng Hải Phòng trên những chặng đường tiếp theo.

Tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng Hải Phòng sẽ xây dựng 02 bến công-ten-nơ có tổng chiều dài 750m, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT đầy tải và lớn hơn giảm tải; 01 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100 - 160 Teu, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu Teu/năm, tổng mức đầu tư dự án gần 7 nghìn tỷ đồng. Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025, trong đó, bến đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022. Cảng Hải Phòng sẽ tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án để cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng các doanh nghiệp hàng hải trong cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Cảng Hải Phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng cảng biển, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả khai thác cảng nước sâu và năng lực cạnh tranh với các cảng biển quốc tế và cảng biển trong khu vực.

Trên nền tảng là kinh nghiệm quản lý, khai thác, sự hợp tác của khách hàng ổn định nhiều năm cùng với truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo” và xu hướng hội nhập, phát triển, Cảng Hải Phòng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác cảng; đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển cảng theo mô hình “cảng biển xanh” và từng bước xây dựng mô hình “cảng điện tử” để thực hiện các giao dịch trực tuyến, tự động trao đổi thông tin với Hải quan và các hãng tàu, khách hàng để phát triển doanh nghiệp theo cả chiều sâu và đầu tư phát triển cảng theo chiều rộng xây dựng 02 bến công-ten-nơ số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1323-QĐ/TTg ngày 09/10/2019.

Cảng Lạch Huyện sẽ là cảng nước sâu lớn nhất trọng điểm của khu vực miền Bắc Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp nhận hàng trung chuyển quốc tế nhằm đón các tuyến dịch vụ xa xuyên Thái Bình Dương, Châu Âu, Ấn Độ,… và các tàu công-ten-nơ sức chở đến 14.000 Teu, sản lượng hàng hóa trên 1,1 triệu Teu/năm.

Hướng đến tương lai cho dù còn rất nhiều khó khăn phía trước, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Cảng Hải Phòng hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, quyết tâm thực hiện chiến lược “Tiến ra biển lớn” để xây dựng Cảng phát triển xứng đáng với tầm vóc của đơn vị cảng chủ lực của miền Bắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cùng thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045./.

Phạm Hồng Minh
(Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Bài viết đăng trên Báo Hải Phòng ngày 30 tháng 11 năm 2019