Oct 04

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thăm và làm việc tại Cảng Hải Phòng

Thứ 6 04/10/2019, 19:04
Ngày 2.10.2019, tại trụ sở công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Đoàn công tác của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng do ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Cảng vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cảng Hải Phòng.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng trực thuộc Công ty và đại diện lãnh đạo các công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ trên 51% cổ phần.


Ông Phạm Hồng Minh  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng đã nêu tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động tại Cảng, công tác kết phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là đối với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, một số khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phép tàu lớn ra vào cảng, việc đảm bảo chuẩn tắc luồng vào Cảng để tạo điều kiện thuận lợi cho cảng biển khu vực Hải Phòng hoạt động có hiệu quả. 

Sau khi nghe một số kiến nghị, đề xuất của các chi nhánh, công ty con của Cảng Hải Phòng, đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã trao đổi về các công tác thực hiện quản lý Nhà nước tại Cảng Hải Phòng theo các quy định của pháp luật.


Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với Cảng Hải Phòng, đồng thời giải đáp những ý kiến xung quanh vấn đề quản lý nhà nước tại Cảng biển nói chung và Cảng Hải Phòng nói riêng, việc đảm bảo luồng đạt chuẩn tắc thiết kế cho tàu hành hải, các vấn đề xung quanh việc giải quyết cấp phép các tàu lớn có đủ điều kiện ra vào khu vực cảng biển Hải Phòng v.v… Trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.