Mar 27

Sơ đồ Cảng Hải Phòng

Thứ 6 27/03/2015, 14:17
SƠ ĐỒ CẢNG HẢI PHÒNG

  Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn nhất ở phía bắc Việt Nam có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ an toàn, phù hợp với các phương thức vận tải, thương mại quốc tế. 

 

Cảng Hải Phòng gồm ba khu vực chính: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HOÀNG DIỆU

CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ  

 


CHI NHÁNH CẢNG TÂN VŨ