Feb 23

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty có vốn góp

Thứ 3 23/02/2021, 15:46
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty cổ phần HPH Logistics (Chi tiết xem tại đây)