Dec 31

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty có vốn góp

Thứ 5 31/12/2020, 16:09
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty cổ phần HPH Logistics (Chi tiết xem tại đây)