Jan 29

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty con

Thứ 6 29/01/2021, 20:52
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)