Dec 31

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty con

Thứ 5 31/12/2020, 16:07
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Chi tiết xem tại đây)
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)