Jan 20

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng

Thứ 4 20/01/2021, 15:08
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)