Jan 29

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship

Thứ 6 29/01/2021, 20:54
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship (Chi tiết xem tại đây)