Dec 31

Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật-Việt

Thứ 5 31/12/2020, 16:11
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng thuê phương tiện với công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật - Việt (Chi tiết xem tại đây)