Aug 11

Cảng Hải Phòng ký Phụ lục hợp đồng năm 2020 với công ty có vốn góp

Thứ 3 11/08/2020, 17:36
Cảng Hải Phòng ký Phụ lục hợp đồng hợp tác dịch vụ giám định container với CTCP HPH Logistics (Chi tiết xem tại đây)