Sep 25

Cảng Hải Phòng ký Phụ lục hợp đồng với công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ 6 25/09/2020, 16:35
Cảng Hải Phòng ký Phụ lục hợp đồng (Hợp đồng cho thuê thiết bị) với Cảng Quy Nhơn (Chi tiết xem tại đây)