Dec 14

Cảng Hải Phòng ký phụ lục hợp đồng với công ty con

Thứ 2 14/12/2020, 17:18
Cảng Hải Phòng ký Phụ lục hợp đồng về Dịch vụ Y tế với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)