Sep 28

Cảng Hải Phòng tham gia góp vốn thành lập liên doanh khai thác dịch vụ kho bãi tại khu vực Đình Vũ

Thứ 2 28/09/2020, 15:33
Chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty liên doanh khai thác dịch vụ kho bãi tại khu vực Đình Vũ (Chi tiết xem tại đây)