Sep 29

Cảng Hải Phòng thuê xe nâng container khai thác tại chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thứ 3 29/09/2020, 16:23
Chủ trương thuê xe nâng container của Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng để khai thác tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (Chi tiết xem tại đây)