Sep 24

Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ

Thứ 5 24/09/2015, 11:21
    Sáng 23/9/2015, ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã chủ trì hội nghị cán bộ Công ty, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và công bố quyết định bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc.
    Theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký ngày 23/9/2015, ông Phạm Hồng Minh - Kỹ sư Công trình cảng và ông Phan Tuấn Linh - Kỹ sư máy xếp dỡ được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày ký quyết định. Chi tiết xem tại đây.
    Phát biểu chỉ đạo về một số nhiệm vụ sản xuất kinh  doanh của Công ty, ông Phùng Xuân Hà thông báo những kết quả trong sản xuất kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp. Sau khi cổ phần hóa, với những biện pháp quản trị, tổ chức và điều hành sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng ngày càng ổn định và phát triển. Năm 2014, Cảng Hải Phòng đạt và vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, ổn định việc làm cho người lao động. Đến nay, đã hoàn thành niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của công ty hấp dẫn, thu hút thị trường và mức giá giao dịch ngày càng cao. Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng vẫn kiên định mục tiêu đề nghị được đầu tư dự án xây dựng Cảng Lạch Huyện và các dự án đầu tư nâng cao năng lực, hiện đại hóa Cảng Hải Phòng. Với tình hình hiện nay, yêu cầu Ban Điều hành tập trung vào những giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, để kết quả sản xuất năm 2015 đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu chỉ tiêu lợi nhuận trên 400 tỷ đồng trong năm 2015, khẳng định giá trị thương hiệu Cảng Hải Phòng và góp phần đưa giá trị cổ phiều của Cảng Cảng Hải Phòng ngày càng cao trên thị trường chứng khoán.

Tin và ảnh: VPCT