Nov 27

Kết quả chuyển nhượng vốp góp của Cảng Hải Phòng tại Công ty Chứng khoán Hải Phòng

Thứ 6 27/11/2020, 9:15
Cảng Hải Phòng hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần của Cảng Hải Phòng tại Công ty Chứng khoán Hải Phòng trong tháng 11/2020 (Chi tiết xem tại đây)