Dec 28

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đạt sản lượng hợp nhất 35 triệu tấn hàng.

Thứ 4 28/12/2016, 9:51
Chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; ngay từ Lễ ra quân đầu năm 01/1/2016, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng đã đặt mục tiêu phấn đấu xếp dỡ 35 triệu tấn hàng hóa thông qua.
Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan do biến động thị trường và sự suy giảm của ngành vận tải biển, song cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng đã khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, năm bắt thị trường, đề ra những chủ trương và biện pháp thích hợp để thu hút nguồn hàng về Cảng. Công tác đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị được chú trọng và đã tạo tiền đề tốt để Cảng Hải Phòng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. 
Đến hết ngày 27/12/2016, Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ) đã đạt sản lượng xếp dỡ trên 26 triệu tấn hàng hóa thông qua. Sản lượng hợp nhất toàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Bao gồm cả Công ty con - Công ty CP ĐT & Phát triển Cảng Đình Vũ) đạt 35 triệu tấn hàng hóa thông qua, hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu năm 2016. 
Trong những ngày cuối năm này, cán bộ công nhân viên Cảng Hải Phòng đang quyết tâm thi đua sản xuất, đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng cao nhất, giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc. 
Sau đây là 1 số hình ảnh nhìn lại năm sản xuất 2016 của Cảng Hải Phòng. 

Lễ ra quân đầu năm 2016 với mục tiêu phấn đấu 35 triệu tấn

Toàn Cảng Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Cảng chủ lực về xếp dỡ container và hàng ô tô.

Các đại biểu dự lễ Đón chuyến tàu Roro đầu tiên cập Cảng Tân Vũ

Quang cảnh sản xuất kinh doanh tại Cảng Hoàng Diệu

Quang cảnh sản xuất kinh doanh tại Cảng Chùa Vẽ
Tin và ảnh: TĐTT